מקרנים ועדשות גובו | GOBO 

מקרנים מקצועיים רבי-עוצמה להקרנה סטטית או מסתובבת  על מבנים וקירות