התהליך

סקר תאורה

בדיקת תנאי המתחם וביצוע הערכת כדאיות

הגשת דו"ח היתכנות ופוטנציאל הריווחיות 

1

תכנון

מיפוי ומדידות תאורה וחשמל, הגשת כתב כמויות

הערכת שמישות, תקנים ובטיחות, תחשיבי חיסכון הגשת מפרט, הסכם וחוזה שירות ואחריות

2

ביצוע

רכש וייצור של ציוד והערכות לוגיסטית. תיאומי ביצוע, לו"ז, התקנת ציוד, דו"ח מסירת מתקן ואישור מנהדס בודק. אחריות, שירות ותחזוקה.

3

כשעובדים בשיתוף פעולה, והדרך ברורה, כולם מרוויחים​!

תהליך ההתייעלות האנרגטית מבוצע במלואו על ידי חברת אינרג'י, ונחלק ל-3 שלבים מרכזיים: סקר, תכנון וביצוע.

בשלב הסקר נבחן את התנאים במתחם: נבצע הערכת רמת השימוש בתאורה ואיכות התאורה הקיימת בכל איזור במתחם, ונבצע הערכת כדאיות בשדרוג מערך התאורה. לסיום השלב הראשון יוגש ללקוח דו"ח היתכנות ,שיציג את הריווחיות שבכניסה לתהליך והשלבים הנדרשים לביצועו.

בשלב הבא נבצע תכנון מלא של הפרוייקט עם הצוות המומחה של אינרג'י: ניצור מיפוי תאורה פרטני וכתב כמויות של ציוד קיים וחלופי. נמדוד תאורה וחשמל לפני ואחרי במוקדים נבחרים. נבצעהערכת שמישות, התאמה לתקני בטיחות ותאורת חירום. בשל זה ניתן אפשרות לביצוע תחשיבי חיסכון, עלויות ו-ROI, לו"ז התקדמות הפרוייקט, ואפשרויות מימון. לבסוף, ימסר ללקוח מפרט, הסכם ביצוע, חוזה שירות ואחריות והצעה.

 

לאחר בחינת ההצעה ואישור המפרט המלא, נעבור לשלב הביצוע. בשלב זה תתקיימנה הטמעה של הפתרון, שתכלול רכש ציוד והערכות לוגיסטית במתקן, ייצור ויבוא ישיר לצרכי הפרוייקט, הפעלת צוות ניהול הפרוייקט לתיאומי ביצוע ועמידה בלו"ז, יחד עם צוות התקנת הציוד, כך כל שלב ימצא תחת פיקוח ודיווח. ינתן ללקוח דו"ח מסירת מתקן ואישור מנהדס בודק.

 

כמו כן,  בכל שלב תתקיים אינטראקציה בין אינרג'י ללקוח, להצגת הנתונים, שלבי ההתקדמות, קבלת החלטות משותפות ומתן אישורים. אנו מאמינים בשיתוף פעולה ושקיפות מלאה.

 

לסיכום תתקיים הגשת דו"ח תוצאות הפרוייקט הרווחי (לצלילי פתיחה חגיגית של בקבוק שמפנייה), ומכאן והלאה, אנו לשירותכם באחריות מלאה על תוצאות הפרוייקט והציוד, ועומדים לרשותכם במתן שירות ותחזוקה.